Szadai Szociális Alapszolgáltató Központ

Szadai Szociális Alapszolgáltató Központ

Családias hangulatú,szépen felújított környezetben várjuk az érdeklődőket.

Az Idősek Nappali Klubjában lehetőséget biztosítunk tagjainknak a napközbeni tartózkodásra,szabadidejük tartalmas eltöltésére,könyvek,folyóiratok olvasására.Segítünk életvezetési problémáik megoldásában,hivatalos ügyeik intézésében.

Színes programokkal készülünk az aktuális ünnepekre.Tartalmas előadásokat,kirándulásokat szervezünk.Az idősek örömmel vesznek részt a közös sütés-főzéseken.

Névnaposaink köszöntésekor, az ünnepeltek finomabbnál finomabb süteményekkel vendégelik meg társaikat.

Az ilyen összejövetelek jó hangulatban telnek és közösségformáló erővel bírnak.

Az intézmény jelenlegi alaptevékenysége: Alapszolgáltatási központ

Jelentkezés feltételei:

Olyan szadai lakosok jelentkezését várjuk, akik 18.életévüket betöltötték, és koruk vagy egészségi állapotuk, illetve támogató háttér hiánya miatt szükségét érzik a napközbeni tartózkodás biztosítására, valamint a társas kapcsolatokra.

Személyes jelentkezés a klubvezetőnél vagy az intézményvezetőnél.

Szükséges dokumentumok:

Személyigazolvány, TAJ kártya, hozzátartozó elérhetőségei, orvosi papírok, szedett gyógyszerek listája.

Idézet

"Bármerre visz életed,csak egy célod legyen:
Segíteni mindig, mindenütt a többi emberen!"
iősekklubja szada

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, meleg ebéd igényelhető a szomszédos konyhán. Az idősek klubjában minden hétköznap 8-16 óráig van lehetőség a napközbeni tartózkodásra. Társas kapcsolatok, barátságok ápolhatók, alkalmanként szabadidős programokat, egészség megőrző és egészséges életmódra nevelő előadásokat, szűrővizsgálatokat szervezünk, Elősegítjük az orvoshoz jutást, bevásárlást, lehetőség van a tisztálkodásra, illetve a mosásra is.